ZAVAROVANJE

 

Priporočamo in posredujemo vsa turistična zavarovanja:

  • Zavarovanje rizika odpovedi 
  • Zavarovanje z asistenco v tujini 

 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

 

Ker nesreča ne počiva, se je to zavarovanje že mnogokrat izkazalo kot izvrstna odločitev. Zavarovanje rizika odpovedi priporočamo vsem potnikom, za plačilo odpovednega rizika se lahko odločite ob prijavi. 

 

Stopnja premije je odvisna od vrste vplačane turistične storitve in obsega kritja:

 

  • POTOVANJE enostavno kritje - 5,2 % celotne cene aranžmaja
  • POTOVANJE širše kritje - 6,8 % celotne cene aranžmaja
  • LETALSKE VOZOVNICE enostavno kritje - 5,5 % celotne cene aranžmaja
  • LETALSKE VOZOVNICE širše kritje - 7,5 % celotne cene aranžmaja

 

Oblika kritja

Dogodek oziroma kritje

Enostavno kritje Širše kritje
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca X X

Nosečnost

X X
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca X X
Premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini   X
Poziv sodnih ali upravnih organov   X
Nepričakovana izguba zaposlitve   X
Sprejem v novo službo   X
Vložitev ločitvenega zahtevka   X
Pomanjkanje snega   X
Izbruh epidemije in/ali pandemije   X
Presaditev organov   X
Zdravljenje v zdravilišču   X
Kritje za maksimalno osem (8) oseb X  
Kritje za maksimalno deset (10) oseb   X

 

 

Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakup letalskih kart. Pri poznejši sklenitvi zavarovanja so zavarovani le dogoski, ki se zgodijo od 10. dne po sklenitvi zavarovanja (izjema: smrtni primer in nezgoda). V primerih, ko je do predvidenega termina potovanja manj kot 15 dni, je zavarovanje možno skleniti samo istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.

 

Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici o zavarovanju naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha v trenutku pričetka potovanja, vendar najkasneje ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici naveden kot potek zavarovanja.

 

ZAVAROVANJE Z ASISTENCO

 

Turistično zavarovanje predstavlja osnovno ponudbo zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS. Namenjeno je vsem, ki potujejo v tujino na dopust, počitnice, poslovno ali s kakšnim drugim razlogom. Zavarujejo se lahko posamezniki, družina ali večje skupine.

 

Ker v sodobnem času vedno več potujemo, smo toliko bolj izpostavljeni boleznim ali nezgodam. Stroški, povezani z zdravljenjem v tujini, so še posebej visoki, zato svetujemo, da pred potovanjem poskrbite za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco.


Kakšna je razlika med zavarovanjem CORIS in evropsko kartico?

Bistvena razlika je ta, da vam zavarovanje CORIS krije stroške tako v javnih ustanovah, kakor tudi v zasebnih bolnišnicah in klinikah, poleg tega pa še morebitne stroške prevozov (helikopter, rešilec, taksi, …) in povratka v domovino. Prav tako nudimo 24 urno asistenco v slovenskem jeziku. Po drugi strani evropska kartica krije le nastale stroške v javnih bolnišnicah, v zavarovanje pa niso vključeni prevozi in asistenca. Poleg tega na podlagi evropske kartice pogosto ne dobite povrnjenega celotnega zneska, saj vam denar vračajo po lokalni zakonodaji oz. cenikih.